April 30, 2016

ขั้นตอนการจองตั๋ว – VDO

มาดูขึ้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ ระบบออนไลน์กันครับ มีขั้นตอนง่ายๆไม่ยาก ลองทำตามตัวอย่างนี้ดูนะครับ

โดยการเปลี่ยนจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง ให้ตรงกับการเดินทางของคุณ

พร้อมแล้วก็มาดูกันเลย จะมี 2 ส่วนคือ VDO ดูกันเลย และ ขั้นตอนแบบ Step by Step

VDO – ขั้นตอนการจองตั๋วศรีสยามทัวร์ – ตัวอย่าง

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step – ตัวอย่าง

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที