April 30, 2016

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร รถทัวร์ศรีสยามทัวร์

ใครจะติดต่อเบอร์โทรศรีสยามทัวร์ หรือ มารับตั๋วเมื่อจ่ายเงินค่าตั๋วแล้ว หรือ จะซื้อตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วสามารถทำได้โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านลา่ง ครับ

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทรศรีสยามทัวร์

จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา     ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
โทร. 074-313211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา     ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
โทร. 074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่     ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525,074-428229

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  สายใต้ใหม่   ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-894-6160-2

สงสัยอะไรติดต่อที่เบอร์โทรที่จุดจำหน่ายตั๋วได้เลยครับ