ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว ศรีสยามทัวร์

ตารางเดินรถ รถทัวร์ศรีสยามทัวร์ มีเที่ยวรถที่เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ดังนี้ พร้อมสรุปราคาตั๋วแต่ละเที่ยววิ่งคร่าวๆ

ตารางเดินรถ เส้นทาง รถทัวร์ศรีสยามทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

9914     กรุงเทพฯ – นาทวี
982     กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่
973     กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)
973     กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก
992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
982     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
992     ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
9914     นาทวี – กรุงเทพฯ
992     ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973     สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973     สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
973     สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
973     สงขลา- กรุงเทพฯ
982     สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
992     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *