ศรีสยามทัวร์ › กรุงเทพ – หาดใหญ่

จองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ มีเที่ยวรถ ป.1 vip32 และ vip24 บริการ โดยจุดขึ้นรถที่กรุงเทพ เป็น ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) และจุดลงที่หาดใหญ่ เป็นบขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากใครต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์กรุงเทพ – หากใหญ่ ลองใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์กันดูนะครับ

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว ศรีสยาทัวร์กรุงเทพ – หาดใหญ่

กรุเทพ(ถนนบรมราชชนนี สายใต้) – หาดใหญ่ (บขส.หาดใหญ่)

06:00 น. | รุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท
17:50 น. | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)  วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 1,000 บาท
18:00 น. | กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท
18:50 น. | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 750 บาท
20:00 น. | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท

หาดใหญ่ (บขส.หาดใหญ่) – กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี สายใต้)

07:30 น. | หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 750 บาท
09:00 น. | หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท
16:00 น. | หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 750 บาท
17:00 น. | ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท
18:00 น. | นาทวี – กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท
18:30 น. | ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 750 บาท
18:55 น. | สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 1,000 บาท
19:50 น. | ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 643 บาท

ราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออกเปลี่ยนแปลงได้ตรวจสอบ Real Time >>> ที่ >>> จองตั๋วที่นี่ – ค้นหาเที่ยวรถ

จองตั๋วศรีสยามทัวร์ —>> ที่นี่ –> จองตั๋วที่นี่ – ค้นหาเที่ยวรถ

รูปแสดงการค้นหาเที่ยวรถ ราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ศรีสยามทัวร์ กรุงเทพ – หาดใหญ่ ทั้งไปกลับ

รถทัวร์ศรีสยามทัวร์กรุงเทพ-หาดใหญ่

รถทัวร์ศรีสยามทัวร์กรุงเทพ-หาดใหญ่

รถทัวร์ศรีสยามทัวร์หาดใหญ่-กรุงเทพ

รถทัวร์ศรีสยามทัวร์หาดใหญ่-กรุงเทพ

เมื่อลองเช็คในระบบออนไลน์ กรุงเทพ – หาดใหญ่ จ.สงขลา มีรถวิ่ง ศรีสยามทัวร์ดังนี้ ครับ

เที่ยวไป:
จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ]
วันรถออก พุธ, 19 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ศรีสยามทัวร์ ป.1 46 643 06:50 06:50 น. 20:50 น.
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ป.1 46 643 15:30 15:30 น. 05:30 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง สยามเดินรถ ป.1 46 643 15:30 15:30 น. 05:30 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 32 40 750 17:30 17:30 น. 07:30 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) ศรีสยามทัวร์ วีไอพี 24 31 1,000 17:50 17:50 น. 07:50 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – นาทวี ศรีสยามทัวร์ ป.1 44 643 18:00 18:00 น. 08:00 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ศรีสยามทัวร์ วีไอพี 32 42 750 18:50 18:50 น. 08:50 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 24 29 1,000 19:30 19:30 น. 09:30 น. (20 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ศรีสยามทัวร์ ป.1 48 643 20:30 20:30 น. 10:30 น. (20 เม.ย.)
<< 18 เมษายน 2560 20 เมษายน 2560 >>
เที่ยวกลับ:
จาก สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ถึง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]
วันรถออก พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า) ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 32 40 750 06:30 06:30 น. 20:30 น.
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ ป.1 46 643 08:15 08:15 น. 20:35 น.
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ป.1 46 643 15:00 15:00 น. 06:00 น. (21 เม.ย.)
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ วีไอพี 32 42 750 16:00 16:00 น. 04:20 น. (21 เม.ย.)
ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ วีไอพี 32 42 750 14:30 16:00 น. 14:30 น.
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 32 40 750 17:00 17:00 น. 07:00 น. (21 เม.ย.)
ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ ป.1 48 643 15:30 17:00 น. 04:00 น. (21 เม.ย.)
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 24 29 1,000 17:30 17:30 น. 08:30 น. (21 เม.ย.)
นาทวี – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ ป.1 46 643 17:00 18:00 น. 05:30 น. (21 เม.ย.)
สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ วีไอพี 24 27 1,000 17:50 19:15 น. 06:45 น. (21 เม.ย.)
ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ศรีสยามทัวร์ ป.1 48 643 18:20 19:50 น. 18:20 น.
ด่านนอก – กรุงเทพฯ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ วีไอพี 32 38 750 18:30 20:00 น. 08:30 น. (21 เม.ย.)
<< 19 เมษายน 2560 21 เมษายน 2560 >>

 

ใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์ กรุงเทพ – หาดใหญ่ สามาถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บริษัท ศรีสยามทัวร์ ระบบออนไลน์ได้ เลือกที่นั่งได้เอง จองง่ายผ่านเว็บ จ่ายสะดวกที่ 7-11 ใกล้บ้าน จองเลย ตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์

เส้นทางศรีสยามทัวร์ : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 3 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *